ایران مسکن

قوانین و مقررات

به ایران مسکن خوش آمدید:


شما ضمن استفاده از سامانه‌ی ایران مسکن موافقت خود با شرایط مقرر در این وبسایت را پذیرفته‌اید و موظف هستید آن‌را رعایت کنید. لازم است قبل از عضویت و استفاده از امکانات و خدمات ایران مسکن با تعاریف، اصطلاحات، ضوابط و مقررات این سامانه آشنا شوید.

ماده ۱:تعاریف و اصطلاحات


اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته دارای معانی زیر است:

شرکت: منظور از شرکت، شرکت خدمات ساختمان قادری است. مالكیت سامانه‌ی ایران مسکن به طور کامل و مطلق به شرکت خدمات ساختمان قادری تعلق دارد.
کاربر: شخصی است که حداقل یک بار از وبسایت ایران مسکن استفاده کرده باشد.
سـامانه‌ی ایران مسکن : در این متن به اختصار «ایران مسکن» خوانده می‌شود. ایران مسکن پلتفرمی در بستر وبسایت است که متقاضیان خرید واجاره‌ی ملک را به ایران مسکن مرتبط می‌کند.

 

ماده ۲:قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ایران مسکن


قرارداد و توافقنامه کاربری ایران مسکن بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تدوین شده است.

هرکسی به وسیله‌ی ایران مسکن و با مداخله در عملکرد برنامه با محتوا یا پیامی، دیگران را فریب دهد، سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و مشابه آن شود یا به این وسیله برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد بر اساس قانون مدون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران مسئول شناخته خواهد شد.

چنانچه در هر زمان تخطی شما از هریك از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران روشن شود، دسترسی شما به ایران مسکن فورا قطع و محتوای مذکور به وسیله‌ی ایران مسکن حذف خواهد شد.

مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با نوع کاربری ایران مسکن به شرح ذیل است:

محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
محتوای علیه مقدسات اسلامی
محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
محتوای علیه مقامات، نهادهای دولتی و عمومی
محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود
هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصیِ افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

ماده ۳:محدودیت های موجود در مسئولیت های ایران مسکن


سامانه ایران مسکن نسبت به اشتباهات احتمالی اعم از نادرستی اطلاعات و تخلفات قانونی هیچگونه مسئولیتی ندارد.

 

 

منبع: