ایران مسکن

اعلام آمادگی انبوه‌سازان برای ورود به طرح امید و نوسازی بافت فرسوده

جمشید پورحاجت در اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان گفت: خوشبختانه هفته گذشته توسط رئیس جمهور طرح امید در ۹ استان به صورت پایلوت آغاز شد و انتظار این است که این طرح به ۳۱ استان کشور تعمیم داده شود.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی، انبوه سازان و‌ توسعه گران مراتب آمادگی خود را برای ورود به نوسازی بافت فرسوده اعلام می کنند، افزود: دولت اگر قصد دارد در توانمندسازی و احیای مناطق هدف برنامه ریزی کند برای یکبار جایگاه انبوه سازان و توسعه گران مشخص و مشکلات بخش خصوصی شفاف و موانع فعالیت آنها رفع شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: همچنین اگر قرار است در بافت فرسوده شاهد یک اقدام عملیاتی و اساسی باشیم باید فضای کسب و کار بهبود یابد؛ انبوه سازان و توسعه گران از دولت انتظار دارند تمهیدات و مشوق های مالیاتی در مناطق بافت فرسوده در نظر بگیرد تا ریسک و مخاطرات سرمایه گذاری در این مناطق کاهش یابد.

پورحاجت تصریح کرد: از دولت انتظار داریم بسترهای مالی متنوع را برای نوسازی این مناطق مشخص کند چرا که منابع مالی نوسازی این مناطق صرفا از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و پرداخت تسهیلات امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به نرخ مالیات صفر در مناطق ویژه اقتصادی، گفت: آیا ارزش سرمایه گذاری در مناطق بافت فرسوده کمتر از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؟ بنابراین انتظار داریم دولت در این زمینه مساعدت کند.

طرح امید

خرید ملک در جلفا

خرید ملک در عباس آباد

خرید ملک در خیابان خرمشهر

برخی از خدمات سایت ایران مسکن

مشاور حقوقی مسکن

مشاور سرمایه گذاری

مشاور املاک

خرید ملک

اجاره ملک

منبع: