ایران مسکن

تعداد درب پارکینگ مورد نیاز برای احداث بنا

تعداد درب پارکینگ مورد نیاز براساس مصوبات شهرسازی برای هر ملک تنها یک درب پارکینگ می توان تعیین و طراحی کرد.
اما اگر شرایط خاصی به شکل ذیل برای ملک وجود داشته باشد.تعداد درب های پارکینگ دو باب خواهد شد.

۱-در ملک با ضلع(بر) بزرگتر از ۲۰ متر
۲-تجمیع دو ملک به شرط وجود یک ضلع بزرگتر از ۱۴ متر
در صورت تجمیع سه قطعه دربافت فرسوده به شرط ایجاد ضلع ملک بزرگتر از ۱۲ متر نیز می توان دو باب درب پارکینگ طراحی نمود.

در صورت تامین نبودن شرایط فوق عوارض #درب_اضافی از مالک توسط شهرداری اخذ میگردد.

تعداد درب پارکینگ

خرید ملک در جلفا

خرید ملک در عباس آباد

خرید ملک در خیابان خرمشهر

برخی از خدمات سایت ایران مسکن

مشاور حقوقی مسکن

مشاور سرمایه گذاری

مشاور املاک

خرید ملک

اجاره ملک

منبع: