ایران مسکن

معماری مدرن ژاپنی

دیدنی های ژاپن بی انتهاست. ولی ازدیدنی ترین آن ها که گردشگران را برای سفر به این کشور ترغیب می کند، معماری های مدرن، خلاقانه و باور نکردنی است.

در این دسته از ایران مسکن ، چندی از این بناهای شگفت آور را با هم می بینیم .

 گالری ابیسو در شیبویای توکیو 

 خانه منحصر به فرد جنگلی

خانه ای کوچک در توکیو 

بانک سوگامو شینگین در کاواکوچی 

 کلیسای کوچک در هیروشیما

خانه باغی در توکیو 

 ساختمان آکروس در فوکوآکای ژاپن 

 پارک نامبا در آوساکا 

 آپارتمان های توکیو 

خانه ای در ناسوی ژاپن 

 

 

منبع: