ایران مسکن

سخنان مهم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی

 

 

▪️با اجرای شیوه نامه جدید مهندسی به دنبال احیای نظام مهندسی ساختمان هستیم.
▪️تسلیم این تعادل نادرستی که وجود دارد، نخواهیم شد.جایی که رانت توزیع می‌شود و هرچه که می‌خواهد باشد مثل مجوز، زمین، پول، یارانه و هرچیز دیگر به هیچ وجه تولید نداریم.
▪️رقابت جایی ایجاد می‌شود که آزادی اطلاعات باشد و این ها همه به هم پیوسته و یک سیستم هستند.
▪️پرسشم این است که آیا توزیع کار توسط یک سازمان متمرکز بین مهندس ها رقابت ایجاد می‌کند؟ معلوم است که هیچ رقابتی ایجاد نمی‌کند و از آن هیچ چیز بیرون نمی‌آید.
▪️بدون رعایت اصل آزادی و رقابت، در ارایه خدمات مهندسی نمی‌توان حرف از امید زد.
▪️شیوه‌نامه‌های قبلی، مهندسی ایران را به خاک سیاه نشاند.
▪️خوشبختانه در دستور کار دولت، آئین نامه کنترل ساختمان به تصویب خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.
▪️هرکس در خصوص دستور وزارتخانه تخلفی داشته باشد اقدام به لغو پروانه خواهیم کرد.
▪️پنج درصد حق طراحی و نظارت، دریافت رقمی‌برای صدور شناسنامه فنی و مبلغی برای مجریان که کلی پول در این میان ردوبدل می‌شود. پولی که هیچ مبنایی نداشته و از بیخ و بن فاقد مبنا و اصالت است.
▪️مهندس کسی است که باید خلق ارزش‌افزوده داشته باشد تا آن‌وقت مالک باجان و دل سراغ او برود.
▪️اگر در این قصه یک سازمان فسادی شکل‌گرفته باشد هرچقدر هم پرزور باشد جلوی آن می‌ایستیم
▪️اقدام صورت گرفته در خصوص نظام‌مهندسی برای احیای مهندسی بوده و برای از بین بردن آن نیست و قطعاً کار انجام‌شده فعلی کار مهندسی را از بین برده است.
▪️قرار نبود جایی درست کنیم برای توزیع کار بین افرادی که درواقع قرار است هیچ ارزش‌افزوده‌ای نداشته باشند و فقط پول بگیرند.واقعاً مردم چه گناهی کرده‌اند که باید چنین جرائمی‌پرداخت کنند.
▪️شاید در بعضی نقاط به شهرداری‌ها دستور خلاف داده باشند و دستورالعمل‌ها اجرا نشود. با قاطعیت می‌گویم که هیچ‌کس چنین حقی ندارد و با توجه به قانونی بودن آن‌ها به‌جز دولت و دیوان عدالت اداری حق نقض آن را هیچ‌کس ندارد

منبع: