ایران مسکن
محسن معماریان
نام مشاور: محسن معماریان
شماره تماس: 09123019996

من محسن معماریان متولد تهران با مدرک تحصیلی لیسانس می‌باشم. به طور تخصصی در زمینه خرید و فروش آپارتمان های مسکونی و اداری فعالیت دارم. تماس مستمر و پیگیرانه با خریداران و فروشندگان ارتباطی ناگسستنی میان ما پدید می آورد.

``