ایران مسکن
کامران کیخسروی
نام مشاور: کامران کیخسروی
شماره تماس: 09196429465

من کامران کیخسروی، متولد بیست و پنج اسفند هزار و سیصد و شصت و دو در تهران و دارای مدرک مهندسی معدن هستم. به طور تخصصی در بخش اجاره مسکونی و با روش کاری ویژه به مشتریان خود خدمات ارایه می دهم. همواره بر روی بهترین فایل های منطقه تمرکز کرده و آپارتمان های شیک و منحصر به فرد را به مشتریان خود ارایه می دهم. ویژگی بارز من لبخند همیشگی بر چهره است که نشان از آرامش و رضایت خاطری است که از فعالیت حرفه ای خود دارم.

``