ایران مسکن
نمایش 1 تا 12 از 22 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
نتایج جستجو برای آگهی های رهن و اجاره در تمامی محله ها .
رهن و اجاره
6
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
2
رهن کامل

رهن و اجاره مسکونی 100 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

100 متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
7
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 100 متری واقع در تهران، جلفا

100 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
احسان ظاهری
احسان ظاهری
رهن و اجاره
7
385 میلیون رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، جلفا

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
4
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
7
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 90 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

90 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
2
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 112 متری واقع در تهران،

112 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
3
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 140 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

140 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
4
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران،

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
13
74 میلیون رهن تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 50 متری واقع در تهران، مولوی

50 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
12
57 میلیون رهن تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 42 متری واقع در تهران، مولوی

42 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
300 میلیون رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 106 متری واقع در تهران، قلهک

106 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
``