ایران مسکن
نمایش 1 تا 12 از 45 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
نتایج جستجو برای آگهی های رهن و اجاره در تمامی محله ها .
رهن و اجاره
250 میلیون رهن 1 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 110 متری واقع در تهران، سهروردی جنوبی

110 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
4
50 میلیون رهن 3 میلیون و 700 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 105 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

105 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
2
40 میلیون رهن 2 میلیون و 700 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 65 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

65 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
3
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
3
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران،

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
3
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، جلفا

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
4
40 میلیون رهن 3 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 65 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

65 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
احسان ظاهری
احسان ظاهری
رهن و اجاره
6
250 میلیون رهن تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 120 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

120 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
احسان ظاهری
احسان ظاهری
رهن و اجاره
7
50 میلیون رهن 4 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان موقعیت اداری 65 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

65 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
احسان ظاهری
احسان ظاهری
رهن و اجاره
7
100 میلیون رهن 4 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 116 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

116 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
احسان ظاهری
احسان ظاهری
رهن و اجاره
3
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
7
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
``