ایران مسکن
نمایش 1 تا 12 از 38 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
نتایج جستجو برای آگهی های رهن و اجاره در تمامی محله ها .
رهن و اجاره
7
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 145 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

145 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
احسان ظاهری
احسان ظاهری
رهن و اجاره
10
80 میلیون رهن 1 میلیون و 800 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 100 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

100 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
8
100 میلیون رهن 3 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 85 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

85 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
9
200 میلیون رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 100 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

100 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
7
100 میلیون رهن 4 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان اداری 110 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

110 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
6
30 میلیون رهن 2 میلیون و 700 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 55 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

55 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
9
50 میلیون رهن 4 میلیون و 500 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 108 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

108 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
4
120 میلیون رهن 7 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان اداری 140 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

140 متر مربع 5 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
عباس رحیمی
عباس رحیمی
رهن و اجاره
8
100 میلیون رهن 3 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 110 متری واقع در تهران، جلفا

110 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
8
70 میلیون رهن 3 میلیون و 500 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 85 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

85 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
10
50 میلیون رهن 2 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 75 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

75 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
6
30 میلیون رهن 2 میلیون و 600 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 75 متری واقع در تهران، جلفا

75 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
``