ایران مسکن
نمایش 133 تا 144 از 152 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
نتایج جستجو برای آگهی های رهن و اجاره در تمامی محله ها .
رهن و اجاره
160 میلیون رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 94 متری واقع در تهران، مطهری

94 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
4
40 میلیون رهن 2 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان موقعیت اداری 51 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

51 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
3
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 100 متری واقع در تهران، سید خندان

100 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
1
30 میلیون رهن 4 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان موقعیت اداری 85 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

85 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
7
10 میلیون رهن 3 میلیون و 500 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 86 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

86 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
5
130 میلیون رهن 2 میلیون و 200 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 110 متری واقع در تهران، عباس آباد

110 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
7
100 میلیون رهن 600 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 81 متری واقع در تهران، سید خندان

81 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
8
300 میلیون رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان اداری 140 متری واقع در تهران، سید خندان

140 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
4
20 میلیون رهن 2 میلیون و 500 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان موقعیت اداری 69 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

69 متر مربع 1 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
5
120 میلیون رهن 3 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 120 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

120 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
120 میلیون رهن 900 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 111 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

111 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
عباس رحیمی
عباس رحیمی
رهن و اجاره
5
100 میلیون رهن 4 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان اداری 135 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

135 متر مربع 5 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
``