ایران مسکن
نمایش 13 تا 24 از 39 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
نتایج جستجو برای آگهی های رهن و اجاره در تمامی محله ها .
رهن و اجاره
6
30 میلیون رهن 2 میلیون و 600 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 75 متری واقع در تهران، جلفا

75 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
6
300 میلیون رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 102 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

102 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
1
400 میلیون رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 135 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

135 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
9
150 میلیون رهن 45 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان اداری 200 متری واقع در تهران، ظفر

200 متر مربع اتاق 8 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
12
150 میلیون رهن 3 میلیون و 500 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 160 متری واقع در تهران، خواجه عبدالله

160 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
9
40 میلیون رهن 2 میلیون و 500 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 76 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

76 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
9
رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 65 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

65 متر مربع 1 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
12
200 میلیون رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 145 متری واقع در تهران، پاسداران

145 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
11
60 میلیون رهن 3 میلیون و 500 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 94 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

94 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
10
50 میلیون رهن 3 میلیون و 500 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 103 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

103 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
10
290 میلیون رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان اداری 100 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

100 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
13
200 میلیون رهن 1 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 135 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

135 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
``