ایران مسکن
نمایش 13 تا 24 از 144 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
نتایج جستجو برای آگهی های رهن و اجاره در تمامی محله ها .
رهن و اجاره
10
50 میلیون رهن 3 میلیون و 500 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 103 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

103 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
10
290 میلیون رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان اداری 100 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

100 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
13
200 میلیون رهن 1 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 135 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

135 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
7
100 میلیون رهن 2 میلیون و 800 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 125 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

125 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
10
35 میلیون رهن 3 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 100 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

100 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
8
30 میلیون رهن 5 میلیون و 500 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان اداری 120 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

120 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
13
100 میلیون رهن 3 میلیون و 500 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 127 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

127 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
9
55 میلیون رهن 5 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 115 متری واقع در تهران، جلفا

115 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
5
170 میلیون رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 97 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

97 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
11
50 میلیون رهن 2 میلیون و 500 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 75 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

75 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
12
150 میلیون رهن 5 میلیون و 500 هزار تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی 145 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

145 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رهن و اجاره
8
50 میلیون رهن 4 میلیون تومان اجاره

رهن و اجاره آپارتمان اداری 65 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

65 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر