ایران مسکن
نمایش 1 تا 12 از 32 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
نتایج جستجو برای آگهی های خرید در تمامی محله ها .
خرید
11
قیمت: 6 میلیارد و 580 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 235 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

235 متر مربع 3 اتاق 2 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
9
قیمت: 3 میلیارد و 186 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 118 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

118 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
10
قیمت: 2 میلیارد و 290 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 104 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

104 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
6
قیمت: 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 70 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

70 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
5
قیمت: 820 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 56 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

56 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
5
قیمت: 1 میلیارد و 309 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 77 متری واقع در تهران، عباس‌آباد

77 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی
خرید
6
قیمت: 805 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 60 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

60 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
6
قیمت: 1 میلیارد و 950 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 108 متری واقع در تهران، سعادت‌آباد

108 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
8
قیمت: 2 میلیارد و 100 میلیون تومان

خرید آپارتمان موقعیت اداری 105 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

105 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
6
قیمت: 1 میلیارد و 800 میلیون تومان

خرید آپارتمان موقعیت اداری 90 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

90 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی
خرید
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 68 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

68 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی
``