ایران مسکن
نمایش 25 تا 36 از 66 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
نتایج جستجو برای آگهی های خرید در تمامی محله ها .
خرید
9
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 95 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

95 متر مربع 2 اتاق 2 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
7
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 81 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

81 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
7
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 85 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

85 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
5
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 87 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

87 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
3
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
3
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، جلفا

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
3
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، جلفا

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
3
قیمت: تومان

خرید متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
4
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، جلفا

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
6
قیمت: 4 میلیارد و 50 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 135 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

135 متر مربع 3 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
4
قیمت: 2 میلیارد و 254 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 98 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

98 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
8
قیمت: 4 میلیارد و 140 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 180 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

180 متر مربع 4 اتاق 2 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
``