ایران مسکن
نمایش 25 تا 36 از 63 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
نتایج جستجو برای آگهی های خرید در تمامی محله ها .
خرید
5
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 87 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

87 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
3
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
3
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، جلفا

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
3
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، جلفا

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
3
قیمت: تومان

خرید متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
4
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، جلفا

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
6
قیمت: 4 میلیارد و 50 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 135 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

135 متر مربع 3 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
4
قیمت: 2 میلیارد و 254 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 98 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

98 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
8
قیمت: 4 میلیارد و 140 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 180 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

180 متر مربع 4 اتاق 2 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: 3 میلیارد و 600 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 120 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

120 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
6
قیمت: 2 میلیارد و 821 میلیون و 500 هزار تومان

خرید آپارتمان مسکونی 171 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

171 متر مربع 4 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
2
قیمت: 650 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 50 متری واقع در تهران، دبستان

50 متر مربع 1 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
``