ایران مسکن
نمایش 49 تا 60 از 60 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
1 3 4 5
نتایج جستجو برای آگهی های خرید در تمامی محله ها .
خرید
10
قیمت: 2 میلیارد و 290 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 104 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

104 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
5
قیمت: 1 میلیارد و 309 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 77 متری واقع در تهران، عباس‌آباد

77 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی
خرید
8
قیمت: 2 میلیارد و 100 میلیون تومان

خرید آپارتمان موقعیت اداری 105 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

105 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
6
قیمت: 1 میلیارد و 800 میلیون تومان

خرید آپارتمان موقعیت اداری 90 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

90 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
7
قیمت: 1 میلیارد و 791 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، جلفا

متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی
خرید
8
قیمت: 1 میلیارد و 872 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 104 متری واقع در تهران، جلفا

104 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی
خرید
7
قیمت: 2 میلیارد و 706 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 123 متری واقع در تهران، جلفا

123 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی
خرید
3
قیمت: 2 میلیارد و 600 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 130 متری واقع در تهران، جلفا

130 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
9
قیمت: 1 میلیارد و 813 میلیون و 500 هزار تومان

خرید آپارتمان مسکونی 117 متری واقع در تهران، جلفا

117 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
11
قیمت: 2 میلیارد و 460 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 123 متری واقع در تهران، جلفا

123 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
9
قیمت: 3 میلیارد و 325 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 175 متری واقع در تهران، دروس

175 متر مربع 3 اتاق 2 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی
خرید
3
قیمت: 1 میلیارد و 610 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 115 متری واقع در تهران، جلفا

115 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی
``