ایران مسکن
نمایش 49 تا 60 از 66 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
نتایج جستجو برای آگهی های خرید در تمامی محله ها .
خرید
4
قیمت: 15 میلیارد تومان

خرید زمین مسکونی 5610 متری واقع در تهران،

5610 متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
3
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 75 متری واقع در تهران،

75 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
10
قیمت: 4 میلیارد و 800 میلیون تومان

خرید آپارتمان اداری 140 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

140 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
6
قیمت: 3 میلیارد و 300 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 122 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

122 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
11
قیمت: 6 میلیارد و 580 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 235 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

235 متر مربع 3 اتاق 2 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
9
قیمت: 3 میلیارد و 186 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 118 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

118 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
10
قیمت: 2 میلیارد و 290 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 104 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

104 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
5
قیمت: 1 میلیارد و 309 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 77 متری واقع در تهران، عباس‌آباد

77 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی
خرید
8
قیمت: 2 میلیارد و 100 میلیون تومان

خرید آپارتمان موقعیت اداری 105 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

105 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
6
قیمت: 1 میلیارد و 800 میلیون تومان

خرید آپارتمان موقعیت اداری 90 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

90 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
7
قیمت: 1 میلیارد و 791 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، جلفا

متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی
خرید
8
قیمت: 1 میلیارد و 872 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 104 متری واقع در تهران، جلفا

104 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی
``