ایران مسکن
نمایش 97 تا 107 از 107 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
1 7 8 9
نتایج جستجو برای آگهی های خرید در تمامی محله ها .
خرید
قیمت: 1 میلیارد و 100 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 180 متری واقع در تهران،

180 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: تومان

خرید آپارتمان اداری 80 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

80 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: 856 میلیون تومان

خرید آپارتمان موقعیت اداری 107 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

107 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: 600 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 100 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

100 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
6
قیمت: 1 میلیارد و 80 میلیون تومان

خرید آپارتمان اداری 90 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

90 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
5
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 80 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

80 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
5
قیمت: 1 میلیارد و 100 میلیون تومان

خرید آپارتمان اداری 110 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

110 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
4
قیمت: 598 میلیون تومان

خرید آپارتمان موقعیت اداری 65 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

65 متر مربع 4 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
6
قیمت: 1 میلیارد و 165 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 137 متری واقع در تهران، میرداماد

137 متر مربع 3 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: تومان

خرید آپارتمان موقعیت اداری 73 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

73 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: 300 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 50 متری واقع در تهران، سید خندان

50 متر مربع 1 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر