ایران مسکن
نمایش 97 تا 108 از 134 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
نتایج جستجو برای آگهی های خرید در تمامی محله ها .
خرید
قیمت: 612 میلیون تومان

خرید آپارتمان موقعیت اداری 202 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

202 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: 1 میلیارد و 80 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 120 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

120 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: 5 میلیارد تومان

خرید کلنگی متری واقع در تهران، سید خندان

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 105 متری واقع در تهران، جلفا

105 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: 2 میلیارد و 70 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 230 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

230 متر مربع 4 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 64 متری واقع در تهران، جلفا

64 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: 1 میلیارد تومان

خرید آپارتمان مسکونی 112 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

112 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 140 متری واقع در تهران، جلفا

140 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: 605 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 110 متری واقع در تهران، جلفا

110 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: 600 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 87 متری واقع در تهران، جلفا

87 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: 1 میلیارد و 300 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 132 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

132 متر مربع 3 اتاق 2 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: 800 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 125 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

125 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
``