ایران مسکن
نمایش 1 تا 12 از 51 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
1 2 3 5
نتایج جستجو برای آگهی های خرید آپارتمان مسکونی در سهروردی شمالی .
خرید
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعغوبی
علیرضا یعغوبی
خرید
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 68 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

68 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعغوبی
علیرضا یعغوبی
خرید
5
قیمت: 642 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 60 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

60 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
8
قیمت: 1 میلیارد و 150 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 115 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

115 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
9
قیمت: 4 میلیارد و 250 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 170 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

170 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
6
قیمت: 1 میلیارد و 938 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 102 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

102 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: 1 میلیارد و 600 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 97 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

97 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
قیمت: 1 میلیارد و 977 میلیون و 500 هزار تومان

خرید آپارتمان مسکونی 113 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

113 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
قیمت: 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 109 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

109 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
10
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 92 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

92 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
8
قیمت: 989 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 73 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

73 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
11
قیمت: 972 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 72 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

72 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر