ایران مسکن
نمایش 1 تا 11 از 11 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
نتایج جستجو برای آگهی های خرید آپارتمان مسکونی در سهروردی شمالی .
خرید
5
قیمت: 820 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 56 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

56 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
6
قیمت: 805 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 60 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

60 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی
خرید
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 68 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

68 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی
خرید
5
قیمت: 642 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 60 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

60 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
8
قیمت: 1 میلیارد و 150 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 115 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

115 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
9
قیمت: 4 میلیارد و 250 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 170 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

170 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
6
قیمت: 1 میلیارد و 938 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 102 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

102 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
قیمت: 1 میلیارد و 600 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 97 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

97 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
قیمت: 1 میلیارد و 977 میلیون و 500 هزار تومان

خرید آپارتمان مسکونی 113 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

113 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
قیمت: 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 109 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

109 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
``