ایران مسکن
نمایش 1 تا 12 از 42 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
نتایج جستجو برای آگهی های خرید آپارتمان مسکونی در سهروردی شمالی .
خرید
10
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 92 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

92 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
8
قیمت: 989 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 73 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

73 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
11
قیمت: 972 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 72 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

72 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
9
قیمت: 1 میلیارد و 624 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 116 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

116 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
10
قیمت: 1 میلیارد و 160 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 116 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

116 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
11
قیمت: 1 میلیارد و 890 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 125 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

125 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
9
قیمت: 1 میلیارد و 350 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 105 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

105 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
10
قیمت: 1 میلیارد تومان

خرید آپارتمان مسکونی 80 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

80 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
12
قیمت: 1 میلیارد و 562 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 125 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

125 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
9
قیمت: 1 میلیارد و 568 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 112 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

112 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
10
قیمت: 715 میلیون تومان

خرید آپارتمان مسکونی 55 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

55 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
15
قیمت: 3 میلیارد تومان

خرید آپارتمان مسکونی 217 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

217 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر