ایران مسکن
نمایش 1 تا 12 از 29 آگهی
مرتب سازی بر اساس:
نتایج جستجو برای آگهی های خرید آپارتمان مسکونی در سهروردی شمالی .
خرید
8
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 140 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

140 متر مربع 2 اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
کامران کیخسروی
کامران کیخسروی
خرید
11
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 140 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

140 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
5
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 102 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

102 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
10
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 115 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

115 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
8
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 80 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

80 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
9
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 106 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

106 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
میثم محمدی
میثم محمدی
خرید
6
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 54 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

54 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
16
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 180 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

180 متر مربع 3 اتاق 2 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
5
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 185 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

185 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رامین انتظاری
رامین انتظاری
خرید
8
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 175 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

175 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رامین انتظاری
رامین انتظاری
خرید
7
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 115 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

115 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رامین انتظاری
رامین انتظاری
خرید
13
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 180 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

180 متر مربع 3 اتاق 2 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
رامین انتظاری
رامین انتظاری
``